TYPY DŘEVOSTAVEB:

PARTNEŘI:

Skeletová konstrukce z trámů

Pro skeletové dřevostavby je charakteristická mohutná nosná konstrukce vytvořená z dřevěných tyčových prvků (většinou z lepeného dřeva). Skeletové konstrukce se na našem území používaly původně především při stavbě průmyslových objektů, protože jejich postavení nevyžaduje příliš svislých podpěrných prvků v půdoryse. Materiálem byl ovšem většinou železobeton, popř. ocel.

Poslední doba je však svědkem toho, jak se skeletová konstrukce začíná ve velké míře používat i pro bytovou výstavbu v oblasti dřevostaveb. Architekti nejsou omezení nutností dělit vnitřní otevřený prostor dřevostavby nosnými prvky, jelikož jejich počet stačí oproti sloupkové konstrukci minimální. Vytvářejí se tak prostorné plochy v rámci obvodového pláště. Nosnou funkci totiž má přímo skelet, přesněji řečeno bodově zasazené sloupy, protože samotné stěny jsou nenosné a plní roli ochrannou a výplňovou. Tato vlastnost nám umožní mít například na domě rozsáhlé zasklené plochy.

Pokud se rozhodneme pro dřevostavbu ze skeletového systému, máme na výběr pět typů konstrukce: sloup a dvojitý nosník, dvojitý sloup a nosník, sloup a přilehlý nosník, nosníky uložené na sloupech a vidlicový sloup. Sloupy po dostavění domu plní klíčovou úlohu i ve vnitřním členění interiéru, a ze stejného důvodu se nechávají viditelné i trámy.

Výhody a nevýhody skeletové konstrukce dřevostavby

Plusy tohoto typu konstrukce jsou velká kompoziční volnost a možnost variabilního řešení půdorysu, všeobecná vhodnost pro vícepodlažní dřevostavby, odolnost vůči vysokému zatížení, jednoduchá eventuální přístavba a v neposlední řadě i příjemné prostředí vnitřku domu díky viditelným trámům.

Musíme si však při skeletové variantě dřevostavby uvědomit i její zápory. Ty především souvisejí se stádii přípravy a stavby samotného domu. V těchto fázích je velice důležité harmonizovat plán stavby s daným skeletovým typem, včas zajistit specializovaného odborníka na nosné konstrukce a později také pozorně dohlížet na práci tesařů. Navíc si musíme třeba oproti sendvičové konstrukci vyhradit na výstavbu významně více financí.


Nevíte si rady? Chybí Vám nějaká informace? Zeptejte se v diskusi!